Success
Home Contents Feedback My Photos I support... Search results

 

Home
Koi Articles
Koi Books
Photo Library
My versies
Genealogie
Klas van 1966
My Writing
Sanae 14
You Don't...

Things you may need...

Look here...

 

 

Books and things...

GPS...

 


DVDs...

  

Koi Culture - The art of farming koi
My BIG project. Have been busy with this book for several years now...
 
Of Man, Mice and Magic - The Rules of Life
My current project on the origins of Life.
 
Koi books - Koi Keeping in South Africa
Co-authored with friend Ronnie Watt. Essential reading for every serious koi keeper.
 
General writing / Algemene skryfwerk
 
Stories wat nie deur 'n redakteur gesnoei is nie - jammer, kla of redigeer maar self.
 
Pilchard Fever A Story of the Sea by Fraser Gill NEW
This is merely represented here in digital format for your pleasure. Intended for those with close ties to Walvis Bay. (READ PDF)
 
Die Boei - ware verhaal uit my jeug. NUUT.
Verskillende mense sal verskillende gewaarwordings h.  (lees pdf)

One Life - venture into the philosophy of the meaning of life. NEW.
The being may terminate, but what about life?.  (read pdf)

My Vetsak Volk
- satire oor obesiteit .
NUUT.
Jy mag nie vir iemand noem dat hy vet is nie.  (lees pdf)

Darwin's Piramid - some research notes on Darwin.
It is often assumed that great men work in isolation and that great work came forth in
an instant of brilliance. It is not the case in general. What they do is mostly based on the
work of others that came before him. Minds are shaped not cast. (READ PDF)

Droom - baie kort storie oor skisofrenie.
Daar was eenmaal 'n droom wat gehou het in die holtes van 'n vername man se brein. Die vername
man het nie kinders gehad nie, of dink nie so nie, en sy vrou het ook al lankal stil geword in haarself. (lees pdf)

Die Storie - warrelwind mallemeule deur oorsprong en oorsaak.
Eienaardig hoe n storie loop. Net so eienaardig soos n verveelde mens sy tyd verwyl. Die werklikheid
verloop ook nooit so gestruktureerd en planmatig as die geromantiseerde stories van gewilde, begaafde
of verwaande skrywers vertel dieselfde storie oor en oor. (lees pdf)

Uit Oom Andries se Boekrak 1 - Tant Mien se dagboek.
Miskien is die ergste ondervinding van die oorlog die trauma van die vroue wat die vernietiging van hul wonings,
die plunder en diefstal van hul eiendom eerstehands moes aanskou voor hul weggevoer is na konsentrasiekampe. (lees pdf)

Uit Oom Andries se Boekrak 2 - Die kind moet betaal.
"Gee die kind hier! Die kindermeid se o is wit van vrees. Die koue water spoel kort-kort oor haar voete. Sy klou
aan haar troefkaart tot oorlewing. Sy skud haar kop wild. Druk die kind stywer teen haar bors.  (lees pdf)

Gedagtes op Reis - In Japan.
Dink een van die unieke aspekte van menswees is die wye verskeidenheid van interaksies met dinge, diere en mense. (lees pdf)

 
 

Copyright 2004-2011 Servaas de Kock
Last modified: 02 April, 2011