Genealogie
Home Contents Feedback My Photos I support... Search results

 

Home
Koi Articles
Koi Books
Photo Library
My versies
Genealogie
Klas van 1966
My Writing
Sanae 14
You Don't...

Things you may need...

Look here...

 

 

Books and things...

GPS...

 


DVDs...

 Hierdie bladsye is opgedra aan my oom Boet, (Andries Jacobus Greyvenstein, 27.6.1931 - 1.8.2002) wat die belangstelling in die genealogie in my wakker gemaak het. Die navorsing oor die Greyvenstein en Du Plessis families hier vermeld, is alles sı werk, en hy was nog fluks besig daarmee tot met sy dood. 

Ek neem dus geen krediet daarvoor nie, maar voldoen maar net aan 'n wens van hom dat sy werk beskikbaar gestel moet word aan ander navorsers, familie en belangstellendes.  Ons verwag dat mense erkenning gee vir die gebruik van hierdie werk.

Die storie van die De Kocks van die Paarl is my eie poging na wortels vind. (Met die hulp van baie ander.)

En gaan lees gerus die Lewensbeskrywing van Daniel Johannes Du Plessis en die reise van die De Kock pa en seun na Europa.

Die nageslag van Jan Gabriel Du Plessis

Die Greyvenstein Stamboom

Nageslag van Servaas De Kock (ca 1680 ~ 1740) (my tak van die familie)

Lewensbeskrywing van Daniel Johannes Du Plessis

De Kock reisbeskrywings : Suid Afrika na Europa in 19de eeu

Materiaal uit die Greyvenstein argief

The start of my Image Archive  (Please let me know if you recognise anyone. Contributions welcome )

Look for things on my website / Soek na goeters op my werf:

Custom Search

 

 

Copyright © 2004-2011 Servaas de Kock
Last modified: 14 October, 2010