Genealogie
Home Up Contents Feedback My Photos I support... Search results

 

Home
Up
Koi Articles
Koi Books
Photo Library
My versies
Klas van 1966
My Writing
Sanae 14
You Don't...

Things you may need...

Look here...

 

 

Books and things...

GPS...

 


DVDs...

  

Beelde uit die Greyvenstein Argief

Ek het al  die gegewens op die agterkant van die dokumente en foto's probeer weergee.  Telkens is daar bygeskryf in potlood in Oom Andries se hand van wie hy die kleinood gekry het. Die foto nommer is vir verwysingdoeleindes.

Foto06 - Die Greyvenstein familiewapen - van Jannie

Foto36. Die Ouma Malherbe (Ouma se Ma) Margaretha E. Malherbe.
Foto deur T Reinecke, 15 Chowringhee Rd, Calcutta geneem.

Weet nie wat sy in Calcutta gemaak het nie. Boereoorlog?
Glad nie so seker - dit lyk na 'n ouer vrou as wat by Oom Jan hier onder sit. Miskien eerder haar moeder.

 

Foto31 -   vlnr - agter Letta, Danie, Grieta en Jannie. middel Oupa Jan Gabriel, Fanie, Ouma Magrieta (Margaretha E Malherbe). Voor sit Gertruida (dis voor Barend se geboorte, miskien by Oupa Jan se 40ste verjaarsdag) [AJG] 

(Foto so 1894-1895 geneem deur J Gribble. De Afrikaansche afnemer, Paarl, Kaap Kolonie. Wanneer gij eenig oud portret levens groot wilt hebben, zend het naar den heer Gribble)

Foto37 -   Gertruida Petronella Greyvenstein gebore du Plessis, 3.12.1890 - 20.3.1979
Ouma Tiekie

( Foto deur M Glassberg, Paarl)

 

Foto01 -   Gertruida Petronella Greyvenstein gebore du Plessis (staande) as 'n jong vrou saam met onbekende. Moontlik toe sy op kollege in Wellington was.
 

 

(Ek kan sweer ek sien die trekke van Jolene, haar agter kleinkind, in haar gesig.)

 

Foto32 -   Andries Jacobus Greyvenstein en Gertruida Petronella Greyvenstein (du Plessis)
 miskien 11.1.1916, pas getroud? Sy is dus 26 jaar oud.

Foto35 - Greyvenstein gesin Gerty, Boet, Ouma Gertruida, Johanna, Kleintjie, Babs.
Oupa Andries sit voor  ca 1932, kort voor sy dood.
Hierdie is swaar jare. Oupa ry die kinders skool toe met die perdekar. Haastig een oggend sluk hy per ongeluk tabakekstrak in plaas van sy gebruiklike medisyne en sterf.

 

 

Ek is nog besig hiermee...

 
 

Copyright 2004-2011 Servaas de Kock
Last modified: 25 August, 2009