b6c5d5   Servaas = 12.9.1790 +2.7.1861 x Kaapstad 9.8.1812 Aletta Geertryda Hofmeyr x Kaapstad dv Stephanus Johannes Hofmeyr & Geertryda Mostert. 15 kinders [1]

 

e1     Servaas Johannes *6.7.1813 = Kaapstad 18.7.1813 + 21.7.1861 x 8.1.1850 Johanna Jacoba Neethling [1]

f1   Servaas x Margaretha Susanna Rossouw  [1]

e2     Stephanus Johannes *19.12.1814 +4.5.1879, hoof van die skool "Tot nut van het algemeen" [1]

e3     Jan Hendrik  *17.1.1816 = Kaapstad 28.1.1816 [1]

e4     Geertryda Aletta *8.6.1817 = Kaapstad 22.6.1817 xLutherse Kerk 29.5.1836 Johannes Andreas Heyse Wicht  [1]

e5     Aletta Johanna *11.9.1818 = Kaapstad 20.9.1818 x spes lis 10.2.1837 Christiaan Lodewyk Wicht [1]

e6     Johannes Marthinus *29.12.1819 = Kaapstad 9.1.1820  [1]

e7      Catharina Wilhelmina   [1]

e8     Jeanetta Johanna Jacoba *22.1.1823 = Kaapstad 2.2.1823 x Hermanus Malan xx Johannes Jacob Hofmeyr [1]

e9      Michiel *24.5.1824 = Kaapstad 13.6.1824 x26.2.1849 Maria Elizabeth Neethling  [1]

e10    Cornelia Susanna *29.8.1825 = Kaapstad 18.9.1825 x Kaapstad 25.5.1859 Adriaan Petrus Smuts  [1]

e11    Nicolaas Jacobus *19.11.1826 = Kaapstad 10.10.1828 [1]

e12    Hester Sophia *24.1.1828 = Kaapstad 10.2.1828  [1]

e13    Willem Johannes *3.7.1829 = Kaapstad 26.7.1829 + Stellenbosch 23.9.1897 onderwyser x 11.10.1858 Maria Louisa de Villiers *8.10.1840 xx 4.1.1865 Rachel Maria Louw *14.12.1844 +8.2.1899  [1]

f1   Servaas *Kaapstad ?.9.1859 +Prince Albert 24.11.1893, medikus  [1, 3]

f2   Lambertus Lochner x Wilhelmina Aletta NN  [1]

e14    Johannes Jacob *5.11.1830 = Kaapstad 21.11.1830  [1]

e15    Daniel Johannes *26.12.1831 + Pretoria 17.4.1898 x 25.2.1857 Agatha Dorothea de Villiers [1]

e16    Catharina Wilhelmina *4.7.1833  [1]

e17    Catharina Wilhelmina *10.12.1834  [1]

 

Servaas e13f1 sterf by die pastorie op Prins Albert op die jeugdige ouderdom van 34 jaar 3 maande. Hy is ongetroud. [3] Vyf dae later rig sy neef, Servaas (??) 'n "afslaer en agent" van Prince Albert 'n skrywe aan die Meester om hom te versoek dat sy pa, Willem Johannes (e13) van Stellenbosch, aangestel word as eksekuteur van die intestate boedel. Hy word as enigste kind van WJ en Maria Louisa (de Villiers) aangedui en wat "several years ago" reeds oorlede is. Dit kan dus aanvaar word dat Lambertus Lochner (f2), 'n kind by WJ se tweede vrou is. [4]