b2c6   Michiel Johannes * Kaapstad = 27.5.1759  +Draayhoek, Koeberg 17.3.1834. 11.2.1791 word hy aangestel as veldwagmeester
                                Hy het 'n uitgebreide boerdery, 14 slawe & 5 slavinne, besit 44 perde, 67 beeste, 3 varke en saai op groot skaal;
                                1800 saai hy 55 mud koring en oes 700 mud, ook 10 mud rog en 325 mud gars.
                                x 29.1.1786 Magdalena Petronella Le Roux [9]

 

d1     Catharina Margaretha = 17.2.1788  [9]

d2     Johanna Catherina  = 1.11.1789 [9]

d3     Jacobmina Petronella  * Koeberg = 16.10.1791 [9]

d4     Susanna  * Koeberg = 4.8.1792 [9]

d5     Michiel Adriaan * Kaapse Afdeling =28.1.1798 +Nooitgedacht, Kaapstad Dist 11.5.1882 (86j 4m)
                            x Elsie Sophia Gobrecht = 22.1.1798[9]

d6     Matthiam Johannes *Koeberg =27.10.1799 of 3.11.1799 + by JJ de Kock Stellenbosch 21.6.1871 (71j 8m) ongetroud, boer [9]

d7     Magdalena Aletta = 24.1.1802 [9]

d8     Johannes Jacobus  * Koeberg = 8.1.1804 +sy huis Stellenbosch 11.12.1872 (69j 24d) Jan genoem, laat woonhuis en 19 huurhuise[9]
                                  x 6.8.1825 Stellenbosch Susannah Jacoba Hamman * Stellembosch 23.10.1810 [9]

d9     Joseph *17.7.1805 = Swartland 2.2.1806 [9]

 

 

Hierdie bladsy op 14 December 2009 23:18 bygewerk