Voorlopige Indeks 

 

Inleiding

Stamvader Servaas de Kock ca 1680 ~ 1740

Servaas *1832~

Servaas Bester (Tokkie) *26.9.1900 3.1.1964

Terug na my Werf

 

 


Welkom. Hierdie bladsye verteenwoording my poging om die nageslag van Servaas de Kock wie in 1707 in die Kaap voet aan wal gesit het, na te speur. 

Ek vertrou dat ander wat aan dieselfde projek werk, die inligting nuttig sal vind. Ook byvoorbaat dankie vir almal wat so ruim hulp verleen het.

Servaas de Kock   Paarl 14.9.1948 ~ (b6c5d11e3f2g4h3i1)

 


2003-9  Servaas de Kock  - Die inhoud behoort aan almal - nogtans behou ek my regte op my teks , foute en flaters. Die data word voortdurend bygewerk en gekorrigeer. Geen deel van hierdie publikasie mag vir eie gewin herbenut word sonder dat  erkenning aan die bron daarvan gegee word nieKorreksies en bykomende inligting welkom

Begin met projek: Mei 2003

Besoekers Hit Counter