Heil die leser
Die Afstammelinge van Johann Jacob Greyfenstein

Terug na Voorblad

-b2-
JOHANN JACOB GREIFENSTEIN (stamvader)  gebore 20.3.1726 het net een seun gehad. Gelukkig het Johann Jacob junior veel meer geluk gehad, maar amper ook nie.

b2

Johann Jacob gedoop Kaapstad 20.8.1769. Doop nie persoonlik bevestig nie (bron H+L) alle Greyvensteins in verskillende spelvorme stam van hom af. Hy moes kort na sy huwelik op 11.2.1789 met Johanna Maria Louw die Kaap vir die binneland verlaat het.

 

 

 

(Hier l ook nog n storie om te ontdek en te vertel. Op twintigjarige ouderdom trou Johann Jacob en vertrek blykbaar binneland toe. Daar is drie geboortes sonder name. Eers op veertig is daar n erfgenaam en plotseling begin die kinders met relmaat te kom. Op 62 die laaste dogter wat vroeg dood is.  Mens wil meer weet van Johanna Maria Louw en of sy inderdaad die moeder van die kinders was. Sy kon kwalik geboorte geskenk het aan almal. Miskien is daar meer in Oom Andries se argiewe. Daar moes n tweede vrou wees.

Ses seuns vorm die hooftakke van hierdie stamboom. SDK)

Sien onder...

 

 

c1

-

 

c2

-

 

c3

-

 

c4

Johannes Jacobus (Jacob) *27.12.1808 Graaff-Reinet 12.2.1809    Wonderhoek dist Burgersdorp 8.4.1890 x Cradock 2.5.1830 Margaretha Johanna Pretorius (7.7.1884 Wonderhoek dv Johannes Petrus Pretorius en Catharina Kotze)

 

c5

Hendrik Jacobus  *21.2.1811 Graaff-Reinet 31.3.1812 Morgenzon 11.10.1865 x Cradock 5.8.1827 Isabella Cornelia Petronella Alberts *8.1.1812 =12.4.1912 24.6.1846 d.v. Gerrit Alberts en Clara Isabella Kotze xx Cradock 2.11.1846 Maria Fredrika Francina Buitendag *19.12.1830 (Weduwee trou 2.12.1867 met Frans Petrus Stapelberg, 'n wewenaar. Volgens begrafnisbrief is sy as Coetzer op 18.11.1895 oorlede; blykbaar dus n verdere huwelik)

 

c6

Matthys Johannes * te Elandsfontein, dist. Colesberg 29.8.1812 Paarl 6.3.1814 6.9.1852 te Strydfontein x Cradock 7.6.1829 Anna Maria Olivier 20.6.1846 Stormberg, Colesberg (dv Gerrit Olivier en Aletta Catharina)  xx Colesberg 2.12.1846 Catharina Wilhelmina Levina Buitendag (*1828) boer Strydfontein dist Molteno (sy weduwee hertrou met Willem Lindstrom van Dordrecht)

 

c7

Samuel Jacobus *28.6.1814 Graaff-Reinet 12.2.1815 Poortje dist Molteno 21.2.1890 x Cradock 30.11.1834 Johanna Gertina Jacoba Pretorius 15.6.1889  Poortjie  d.v. Johannes Petrus Pretorius en Catharina Susanna Kotze, Cradock

 

c8

Sophia Catharina Geertruyda *22.4.1816 Graaff-Reinett 20.10.1816 x huwelikshof Colesberg 14.5.1837 Johannes Jacobus Alberts *22.7.1816 (s.v. Gerrit Alberts en Clara Isabella Kotze) boer te Bamboeshoek dist Molteno

 

c9

Catharina Maria Elizabeth *28.2.1819 Cradock 12.4.1819 x Cradock 3.19.1836 Wessel Jacobus Gous = 11.5.1811 (s.v. Andries Gous en Gesina Nel)

 

c10

Jacob (Jaap) Wilhelmus *11.4.1822 Cradock 8.7.1822 x Cradock 4.2.1844 Elizabeth Margaretha Sophia Viljoen (J.W dg)

 

c11

Fredrik Coenraad Johannes Petrus *20.2.1827 Cradock 3.6.1827 15.6.1894 Hartbeesfontein dist Burgersdorp x Margaretha Aletta Elizabeth Botha *1830 5.2.1906 (dv Paul Stephanus en Anna Jacomina Botha)

 

c12

-

 

c13

Anna Margrieta *23.6.1831 = Cradock 3.10.1831


Willem Liebenberg Jnr.(Wimpie) het die storie van JJ se vroue verder nagevors:

"Johannes Jacob(us) Greyvenstein gebore 1769, seun van die stamvader en Sophia Kluysman van de Kaap het 'n tweede vrou gehad, die eerste vrou was vroeg oorlede (met drie kinders wat se name onbekend was), ons is dus van die tweede vrou afgestam, die eerste het die drie kinders gehad wat nie in die boedel genoem was nie.

Hy was dus wel getroud met Johanna Margaretha Louw op 11.2.1789 by wie hy die drie onbekende kinders gehad het, maar sy moes kort na die derde kind oorlede gewees het. Sy was ook skaars sestien toe hulle getroud was.  JJ trou weer later met Heyltje Magadalena De Beer op 3 Aug 1805 te Graaff Reinet, dogter van Mathys Johannes De Beer en Catharina Swanepoel. Dit is van haar vanwaar ons afgestam is. (Sien ook stamouers.com ....)

Hulle kleinseun was dus die Mathys Greyvenstein (getroud met Sophia Alberts(e)) vandaar die naam Mathys onder die Greyvensteins op wie ons afgestam is.

Nog 'n interresante ontdekking, seker baie irrelevant, maar wel baie interresant is die volgende:

Hul seun Johannes Jacob(us) Greyvenstein was getroud met Margaretha Johanna Pretorius (van wie ons afgestam is) - (Mathys se pa en ma) Margaretha Johanna Pretorius was  Johannes Petrus Pretorius en haar moeder was Catharina Susanna Kotze.Johannes Petrus Pretorius was 'n neef van Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius. [Sy ouers was Johannes Cornelius Pretorius x Margaretha Johanna Coetzee] en Catharina Susanna Kotze was 'n niggie van Andries Hendrik Potgieter.[Haar ouers was Gerhardus Dirk Kotze x Emmerentia Frederika Potgieter]

Daar is ook 'n verwantskap met Paul Kruger, maar ek kon dit nog nie ontrafel nie..."

Dank aan Wimpie vir die insette.

Terug na Voorblad

Opgestel deur AJ Greyverstein ca 2002

Bygewerk: April 2011