DIE  NAGESLAG  VAN

 JAN  GABRIEL  DU PLESSIS

 27 November 1855  ~  30 Desember 1943

BYEENGEBRING EN SAAMGESTEL

 deur n kleinseun

Andries Jacobus Greyvenstein  

27.6.1931 ~ 1.8.2002

Vir die web voorberei, afgerond en onderhou deur

Servaas de Kock

Inleiding

Stamvader Jean Prieur 1638 - 1708

Afstammelinge van Jan Gabriel

Lewensbeskrywing van Daniel Johannes

TERUG na my Werf

Eerste Konsep: September 2000

Tweede Konsep: Mei 2002

Nuutste Bywerking: 16 Desember 2003

Kopiereg 2003  AJ Greyvenstein - Alle regte voorbehou.

Geen deel van hierdie publikasie mag op enige manier herbenut word vir persoonlike gewin sonder die uitdruklike and skriftelike toestemming van die skrywer.  Servaas de Kock  Korreksies en bykomende inligting welkom.   epos my gerus